Kan vi fortsatt tro på norsk politi?

29. mars leverte Brennpunkt-redaksjonen i NRK et sterkt vitnesbyrd om hvordan transportbransjen spesielt kommer til å måtte ta støyten når politiet slutter å etterforske tyverier. Skjønt; slutter å etterforske? Blant medlemmene i TS Forum Norge er det nærmest slutt på å anmelde dieseltyverier og andre forbrytelser – anmeldelsene blir uansett henlagt. Geir A. Mo i NLF ønsker at alle slike tyverier og «hendelser» skal anmeldes, siden politiet trenger å kunne sette opp statistikk over forbrytelser. Selv om vi har full forståelse for intensjonene ved å anbefale anmeldelse, skjønner vi også de av medlemmene våre som heller benytter en travel arbeidsdag til å utføre kjernevirksomheten sin. Du finner mer om hva vi mener, ved å trykke her.

Ønsker du å se Brennpunkt-programmet, kan du logge deg på ved å trykke her  – gå deretter til «Forbrytelse uten straff».

Reklame

Kriminell konkurransevridning fortsetter

Vi har sagt det før, og må visst si det igjen; kriminelle transportører som bevisst bryter norske lover og regler, benyttes fortsatt av norske transportkjøpere. Slike transportører må vel med rette antas heller ikke å følge de norske minstelønnsreglene. Kombinasjonen sosial dumping og til dels rimelig, utrangert transportmateriell fører – i dag som i fjor – til en farlig konkurransevridning til fordel for de kriminelle. Farlig, fordi dårlig og til dels utslitt materiell beviselig utgjør trafikkfare. Farlig, fordi vinnerne i konkurransen om transport av norske varer på norske veier så å si alltid blir den som kan levere lavest pris. Norske transportkjøpere har generelt vist seg å la lommeboken bestemme fremfor en kombinasjon av hjerte og hjerne. En slik kombinasjon ville bety at kjøperne ble med på å ta ansvar for norske arbeidsplasser og en oppegående norsk transportnæring. Slik markedet fungerer i dag, oppmuntrer norske transportkjøpere til sosial dumping og kriminell atferd for å vinne kontrakter.

Igjen er det øst-europeere som jukser

Gjennom den siste tidens storkontroller har det igjen vist seg at det er øst-europeerne som tyr til ulovlige midler for å vinne norske transportjobber. Nylig stoppet norske kontrollører en bulgarsk trekkvogn med makedonsk sjåfør og ny tysk tralle, på kontrollstasjonen på Svinesund. Resultatet ble kjøreforbud og pågripelse – totalt fikk ekvipasjen 17 tekniske anmerkninger, flere av dem vill gitt kjøreforbud alene. Som tungt.no skriver: «Tredje gearet gikk ikke inn. Videre manglet den brems på driven, fjærene var utslitt, giveren til skriveren var ikke plombert på gearkassa, toårs-kontrollen på skriveren gikk ut i 2010, ABS virket ikke og det var flere lekkasjer. For å nevne noe.» Dessuten hadde sjåføren forfalsket sertifikatet og gitt seg selv lov til å kjøre storbil. Han ble pågrepet og trekkvogna fikk låst klamp om hjulet.

Dette er forøvrig andre makedonske sjåfør som er stoppet med falsk førerkort i løpet av to uker. Makedoneren som ble stoppet ved Nybakk på E16, hadde i tillegg med seg et falsk bulgarsk pass – siden Makedonia ikke er medlem av EU, kunne han kjøre som bulgarer og slapp slik den ekstra godkjenningen EU krever av borgere fra land utenfor unionen.

Flere kontroller er det eneste som virker

Kriminelle aktører kjører ikke på rødt i tollen, oppgir ikke riktig kjøre- og hviletid, kobler fra ferdsskriver, skaffer seg diesel der den finnes, har forfalskede papirer og blåser i alt som heter kabotasjeregler. Dette er ikke en udokumentert påstand, men en klar trend som kontrollene har vist de siste årene. Den sosiale dumpingen er et resultat av at det norske markedet er attraktivt for den som jukser – og marginene er på juksernes side. Men økt satsing på kontroller er en gledelig utvikling, Uke 47 ble det kontrollert 1100 kjøretøy på grenseveiene i Hedmark. Det resulterte blant annet i 20 anmeldelser, 139 kjøreforbud og 244 gebyr for dårlige dekk eller manglende kjettinger. Først når de kriminelle transportørene opplever at risikoen for å bli tatt er høyere enn en eventuell gevinst, vil de finne andre arenaer å utfolde tjuvtriksene sine på.

Nå vil EU slippe fri all kabotasje i Europa…

I en pressemelding har EUs transportpolitiske talsmann, Slim Kallas, uttrykt at for mye tomkjøring fører til at man må slippe fri kabotasjekjøringen i hele Europa.

På nettsidene sine skriver NHO TRansport følgende:

I en kommentar til Teknisk Ukeblad sier administrerende direktør i Norges lastebileierforbind (NLF), Geir Mo, seg enig i at dagens regler er for dårlige, men han mener det trengs en innstramming, ikke en liberalisering. Mo begrunner dette med at forskjellene i kostnadsnivå mellom øst og vest i Europa gjør det lønnsomt å kjøre med liten eller ingen last inn i Norge for å ta kabotasjeoppdrag her.

Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, er uenig i at det er et behov for endring av reglene. Han mener at det med en klargjøring av eksisterende regler kan fungere godt at utenlandske sjåfører kan kjøre tre turer i landet i løpet av de syv lovlige dagene. – Det er veldig omstridt hvor stort problemet med kabotasje er. Alle de utenlandske lastebilene vi ser på norske veier driver ikke med kabotasjekjøring, mange av dem driver med internasjonal transport, det er viktig å skille mellom de to transporttypene, sier han til tu.no.

NHO Transport er medlem av to internasjonale transportorganisasjoner og har jevnlig kontakt med søsterorganisasjoner i andre nord-europeiske land. – Vårt inntrykk er at Siim Kallas ikke er på bølgelengde med en del toneangivende EU-land i dette spørsmålet. Det har hele tiden vært uttrykt at man ikke kan liberalisere transportmarkedet ytterligere før lønns- og arbeidsvilkårene på tvers av EU er mer harmonisert. Dette tar lengre tid enn forventet, og EU må nok dermed innse at en ytterligere åpning på kabotasjesiden må avvente. Dette vil dermed neppe vil bli en realitet før man nærmer seg 2020, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Med andre ord: Slim Kallas har også tidligere propagandert for frislipp av kabotasjekjøring i Europa. Han har til nå ikke fått viljen sin, og vi som er i transportbransjen må sørge for å bygge opp nok argumenter til at han heller aldri får det. Unntaket måtte være når alle europeiske stater ligger på så å si samme tariffestede (og gjennomførte) lønn, at bompengebrikker finnes i alle tunge biler på norske veier, at SVV får midler til å fortsette intensive kontroller, samt at vi får innført krav om vinteropplæring for alle sjåfører som ankommer Norge i vinterhalvåret. Har vi glemt noe her…?

Mye kan være gæernt her hjemme – men i Brasil…

I Brasil dør det over 57.000 mennesker i trafikken hvert år. Innstillingen til trafikksikkerhet og en svært gammel bilpark får mye av skylden. I at.no ble det lagt ut en video som viser hvordan lastebilsjåfører i Brasil bedriver «quebra de asas» (å brekke vinger). Oppskrift: Få doningen – med henger – opp i over 100 km/t, deretter gjør du brå utfall til venstre og høyre, slik at du får sleng på trekkvogn eller henger. Kult – eller…? Tallet på 57.000 drepte trafikanter kan nok godt skyldes en slik innstilling til bruk av rullende materiell – om du skjønner vår lett byråkratiske skrivemåte.

Se video av slik kjøring her.

Hva har vi så å slite med her på berget? Så langt vet vi ikke om noen som «brekker vinger», men vi har sett en del selvgjorte opptak fra utenlandske vogntog som har gjort veien utrygge med hasardiøse forbikjøringer. I tillegg har videoene dokumentert hastigheter som ikke er i nærheten verken av fartsgrenser eller «avpassing av farten etter forholdene». Nå som snøen (uventet???) har begynt å kle i alle fall de nordligste fylkene, er igjen historiene om vogntog som sperrer veier i lette oppoverbakker, avvisning av dårlig skodde ekvipasjer på grensen og bilder av grøfteparkerte kollegaer blitt daglig kost.

I flere intervjuer påpekes det at det ikke bare er utenlandske sjåfører som stoppes for ikke å være godt nok skodd, mangle kjettinger m.m. Vi er sikker på at dette medfører riktighet; hvorfor skulle norske tungbilførere være mer lovlydige enn resten av befolkningen? En time på veien etter mørkets frembrudd gir deg mer enn nok av enøyde banditter, manglende baklys og fraværende blinklysbruk – for å nevne noe. Og da snakker vi bare privatbiler. Det vi kanskje sliter mer med, er noe vi har «gnålt om» ganske ofte; de kriminelle utenlandske aktørene som stjeler diesel og kjettinger, blåser i å betale bompenger, ikke betaler ilagte bøter og gebyrer, kjører ulovlig i forhold til kabotasjereglene og – har vi fått dokumentet i det siste – kjøper nødvendige sertifikater på internett.

Transportbransjen kan egentlig ikke kreve så mye. Bransjen kan be om, anmode og interpellere. I tillegg mener vi at norske sjåfører kan sørge for å være de «frontsoldatene» de faktisk er. Ved å stille opp for hverandre når man er flere på usikrede overnattingsplasser, ved å anmelde og dokumentere alle lovbrudd man ser, ved å delta i Cabotagestudien, ved å sikre biler og hengere med alarmer…

Tenker man seg godt om, er det lite aktivitet som skal til fra hver enkelt, før man er mange med samme meninger og samme mål på veien.

Når ikke myndighetene vil, får man gjøre det sjøl.

NLF har – sammen med sikkerhetsselskapet GS4 og IT-selskapet IDTec – utviklet en enhetlig alarm- og sikkerhetsløsning for beskyttelse av vogntog, lastebiler og bedrifter. Hovedhensikten med løsningen er å få bukt med dieseltyveriene som rir både transport-, anleggs- og landbruksnæringen som en mare – over hele landet.

For å snakke om transportnæringen, har 64% av våre kollegaer rapportert at de har opplevd dieseltyverier. Kun 43% finner det formålstjenlig å melde dette til politiet. Dette er ikke så underlig, da flere anmeldere har opplevd å få bekreftelse på anmeldelsen og henleggelse av saken i samme konvolutt. Politidirektoratet mente i 2012 at henleggelsesraten for dieseltyverier var på rundt 97 %…

Løsningen er altså et alarmsystem basert på sensorer som reagerer når uvedkommende prøver å tilegne seg diesel som ikke er deres. Både bevegelser og lyd fanges opp av systemet. I tillegg registerer en sensor på toppen av doningen kullos og branntilløp, mens fører er sikret mot gassing av en egen gassdetektor i førerhuset. I tillegg tilbyr systemet utvidete tjenester; kollisjons- eller bråbremsbevegelser, kamera som registrerer det som skjer i førerhuset, overfallsalarm, last-overvåking, m.m. Hjertet i alarmsystemet er en GPRS/GPS-enhet som kommuniserer direkte med alarmsentral.

Vi kan ikke annet enn å applaudere NLF og samarbeidspartnere med tiltaket. Nå mangler – igjen – bare at myndighetene endelig vier problemet med kriminalitet rettet mot transportbransjen, den oppmerksomheten det fortjener. Bransjen er attraktiv for skurker, siden den frakter enorme verdier. Hver  dag. Hele året.

Dagspressen har oppdaget kabotasjekampen!

Krøss i taket!!! Vår kamp er kronet med hell, som det sto i norske aviser etter 2. Verdenskrig; i dag (31/10 2013) ble kabotasjeappen omtalt med egen artikkel på dagbladet.no.

I følge kulturorganet – som illustrerer artikkelen med to videoer som viser hårreisende kjøring av utenlandske vogntog på norske veier – passerer vi snart 20.000 registreringer av utenlandske doninger her til lands. Dagbladet har tatt for seg den skandinaviske spredningen av appen, også: «Fire uker etter at appen ble tatt i bruk er det over 100.000 tagginger i Norge, Sverige og Danmark. Over 7000 personer har registrert seg for å bruke Cabotagestudiens app som er utviklet ved universitetet i Lund i Sverige, og i Norge er det registrert 20.000 registreringer.»

Endelig kommer det ut i riksmedia hvordan bransjen selv er med på å bekjempe jukset ulovlig kabotasjekjøring representerer. Muligens er det første gang norsk transportbransje er fullstendig enig og samlet om noe så positivt. For positivt er det, at våre egne tar tak i et stort problem som rammer oss alle.

Delta, du også!
Jo flere som er med på å bruke appen, jo flere resultater vi kan laste ned, jo lettere blir det å bevise at ulovlig kabotasje forekommer. I tillegg blir det mulig å fastslå hvem som kjører ulovlig, og muligens kan vi i tillegg finne ut hvilke norske bestillere som er med på å opprettholde dette svarte markedet. «Heleren er like god som stjeleren», heter det. Og det må norske transportkjøpere snart begynne å rette seg etter.

Les hele db.no-artikkelen her.

Om Dinotrans, slavelønner og det useriøse transport-Norge

På nettsiden vår; http://www.tsforumnorge.no, finner du nå en oversatt artikkel fra Stoppafusket.nu. Dette er en gravende nyhetsside på nett, der redaksjonen tar for seg useriøse aktører i svensk næringsliv, med hovedvekt på utenlandske aktører som sniker seg unna skatter, avgifter og registreringer hos de rette myndighetene. Norge oppgis som ett av to land hvor det meste av Dinotrans’ transporter foregår. Skal Dinotrans holde seg til eksisterende kabotasjeregler, betyr det mange kilometer uten betaling, så mye kjøring som de har her til lands. Er det kanskje snart på tide å legge press på den som betaler for – og egentlig har ansvaret for – transporten? Artikkelen og underlaget viser at penga fortsatt rår.

Sia Dinotrans – en latvisk/svensk historie om slavelønner og bortforklaringer

Nedenstående er mail-historikken fra kommunikasjonen mellom Anna-Lena Norberg i Stoppafusket og hovedeieren av Sia Dinotrans, Staffan Resare, fra før artikkelen ble publisert. Les gjerne gjennom korrespondansen – ytterligere informasjon om hele saken finner du på http://www.tsforumnorge.no.

Dinotrans’ eier svarer ”Slik fungerer det i alle østeuropeiske selskap”

Ut over en ekstremt lav lønn betaler Dinotrans diettgodtgjørelse til sine sjåfører, skriver det svenske nettstedet Stoppafusket.nu. Og diett, mener eieren Staffan Resare, er også inntekt.

”Slik fungerer det i alle øststatsselskap” kan han opplyse Stoppafusket om. Hele mail-korrespondansen mellom Stoppafusket og Staffan Resare følger nedenfor.

16. august 2013.
Stoppafusket til Staffan Resare:

Hei, Staffan!

Jeg heter Anne-Lena Norberg og er frilansjournalist. Jeg driver nettsiden www.stoppafusket.nu. Jeg har utført en gransking av Dinotrans-konsernet og har flere spørsmål til deg ut fra dette. Jeg håper du tar kontakt med meg omgående før artikkelen publiseres. Det jeg kommer til å ta opp i artikkelen er at Sia Dinotrans benytter 4% av omsetningen til lønn, at de største inntektene kommer fra Sverige, osv. Jeg har gått gjennom samtlige årsmeldinger fra Dinotrans-gruppen.

Du når meg på 0707-6588 16. Det er helt OK om du ringer meg på kveldstid eller om du ringer meg i helgen.

/Anna-Lena

19.augst 2013.
Staffan Resare til Stoppafusket:

I samsvar med vår interne policy må jeg svare på engelsk. Vi anser det ikke å være i vår interesse å bli omtalt i din publikasjon og vi håper at du kan respektere det. For å få deg til å forstå at dine påstander er feilaktige, vil vi gjøre følgende tydelig. SIA Dinotrans tilhører ikke noe konsern. SIA Dinotrans er et frittstående transportselskap som produserer tjenester innen internasjonal transportindustri.

En stor del av omsetningen utgjøres, som du kan se i vårt resultatregnskap, av salg av vårt brukte materiell. Siden nesten alt materiell selges til Sverige, er dette også grunnen til at omsetningen i Sverige er så høy. Tyskland og Norge er våre største markeder for salg av transporter.

I SIA Dinotrans lønnskostnader ligger også administrasjon samt en stor del diettgodtgjørelse under reisekostnader. Den totale kostnaden for personale ligger rett under 20%. Alle lastebilsjåfører er ansatt i selskapet og alle skatter, sosiale avgifter og forsikringer er betalt. En tre måneder lang gransking av det latviske Skatteverket er nettopp avsluttet uten anmerkning.

Vi kommer ikke til å bedrive noen ytterligere korrespondanse med dere, da vi er overbevist om at din interesse for DIA Dinotrans bygger på rasisme og ditt ønske om å benytte anledningen til å utnytte vårt valg om å ansette lastebilsjåfører fra Filippinene.

Beste hilsener

Staffan, SIA Dinotrans

19. august 2013.
Stoppafusket til Staffan Resare:

Hei!

Jeg kommer til å publisere en artikkel om Dinotrans-gruppen på Stoppafusket. De har selv skrevet i Deres årsmelding at De har datterselskap og nærstående selskap, derav min formulering konsern/gruppe. Jeg har gått gjennom samtlige årsmeldinger (unntatt de som er slått konkurs eller som er avsluttet).

Jeg har gjort noen nye beregninger siden jeg skrev til Dem. Dette er de opplysningene som jeg har hentet fra Sia Dinotrans, og som kommer til å bli publisert:

Personalkostnadene (både administrativt og sjåfører, lønninger og sosiale avgifter) går opp til 9,5% av omsetningen. Da har jeg regnet vekk omsetningen fra lastebilsalg. Altså en meget sjenerøs beregning. Den totale lønnskostnaden (både administrativt personell og sjåfører) delt på 211 ansatte innebærer at lønnen er på rundt 20 kroner i timen. Dette innebærer en ekstrem dumping av lønnen. Diett er ikke noe som regnes som lønn, men er et eget tillegg. Så diettgodtgjørelsen tar jeg ikke med.

I Sia Dinotrans årsmelding har jeg funnet størrelsen på omsetnignen i ulike land. De forklarer her at den store omsetningen kommer fra salg av lastebiler, noe som motsier det De selv har skrevet i selskapsberteningen der De skriver:

”I 2012 lanserte selskapet å forbedre mangelen på arbeidskraft ved å tiltrekke seg migrerende arbeidstakere – lastebilsjåfører fra Filippinene. Prosjektets resultat ble at selskapet lyktes med å øke nettoomsetningen.”

I tillegg tar jeg opp tall fra samtlige selskap i Dinotrans-grupen som kommer til å bli publisert.

Enda en sak jeg kommer til å ta opp, er Deres utvandring til Latvia. De har oppgitt til Skatteverket og i offisielle papirer i Latvia at De bor på xxx. Mitt spørsmål er om De faktisk bor i dette huset.

Det beste er selvsagt om De ringer meg så De får en mulighet til å kommentere hvert enkelt faktum. Mitt telefonnummer er 0707-65 8816. Men hør gjerne fra Dem ganske så raskt. Jeg kommer til å publisere om ganske kort tid. Stoppafusket er gravende journalistikk på nettet, med fokus på useriøse utenlandske selskap, deres svenske kunder og arbeidernes vilkår. Stoppafuskets arbeid er i bunn og grunn et arbeid mot rasisme.

Med vennlig hilsen

Anna-Lena Norberg

19. august 2013.
Staffan Resare til Stoppafusket:

Vi er glade for at du arbeider mot rasisme. Da kan du følge vårt filippinske prosjekt i andre medier, og kanskje forstå hva som pågår, så smått om senn. Når det gjelder vår årsmelding, så nevnes det ikke noe om datterselskaper der. Nærstående betyr, som du kan se av notene, noe annet.

Hvis du tror at arbeidere ikke ser på diettgodtgjørelse som inntekt, burde du sjekke hva partivennene dine synes om Brüssel-dietten. Bare så du vet det, er det slik det fungerer i alle øststater.

Du påstår også at du bryr deg om arbeidstakerne. Dette er bra, men du har aldri hørt noen av Dinotrans’ arbeidere klage. Kanskje forsøker du å slå inn allerede åpne dører?

Når det gjelder vår omsetning fra lastebilsalg, så skrev jeg til deg at den store omsetningen av salg til Sverige bunner i at nesten alle lastebiler solgtes i Sverige, og da blir, som du kan se, omsetningen for transport større både for Tyskland og Norge. Det er ikke noe selvmotsigende i dette.

At det er en mangel på velkvalifisert arbeidskraft for internasjonale lastebiltransporter er et velkjent faktum i bransjen og at Dinotrans lykkes i å øke omsetningen for transport totalt er ingen hemmelighet, så jeg forstår ikke hva du mener med selvmotsigelse.

Til forskjell fra de fleste transportselskap i øst, er Dinotrans et svært transparent og åpent selskap. Bryr du deg om vilkårene for arbeiderne som produserte din telefon eller datamaskin fra Kina? Eller rumenerne som produserte kjøleskapet ditt og hvordan dette ble transportert til Sverige? Nei, ikke i det hele tatt. Du er mer interessert i å vise hvor dyktig du er og hvordan SIA Dinotrans forøker å lure sine ansatte, som du aldri har møtt.

Skam seg! Vær så god og publiser hva du vil!

Forresten, du har kanskje tilfeldigvis hørt at nabolaget mitt er dårlig, men huset mitt er nytt.

Og til slutt, vennligst ikke kontakt meg igjen.

Staffan, Dinotrans

19. august 2013.
Stoppafusket til Staffan Resare

Hei igjen!

Det er viktig at alt blir riktig, derfor er jeg nødt til å kontakte deg igjen, Staffan. Du velger selv om du vil svare eller ikke. Jeg tolker ditt svar dithen at de 11.474 og 16.255 kronene som du offentlig har sagt at Sia Dinotrans’ sjåfører tjener, at i det tallet inngår også dietten. Jeg har en oversikt fra Latvia over hvilke diettsatser som gjelder i de ulike landene. For Norge gjelder 36 lats (kr 450.-) per dag. 30 dager i Norge gir da en godtgjørelse på kr 13 497,30. Det betyr at Dinotrans’ sjåfører tjener omlag latvisk minstelønn (som for øyeblikket er på rundt 15 kroner timen) og i tillegg har diett. Årsmeldingen viser jo også at lønnen ligger på rundt 20 kroner for alt personell.

Du skriver at det er slik alle øststatsbedrifter fungerer. Du må gjerne komme med et eksempel.

/Anna-Lena

Oversettelser i originaltekst: C-line production.
Oversettelse svensk – norsk: Ole Askeland http://www.tekstogslikt.no

«Det blir alvor»

Interesserte i 2. verdenskrig kjenner muligens igjen tittelen på Max Manus’ 2. bok om innsatsen på alliert side under krigen. For egen del synes vi det er riktig og viktig å bruke tittelen om igjen for å understreke at ulovlig kabotasje og sosial dumping er i ferd med å ødelegge norsk transportnæring. Og det blir faktisk alvor – akkurat nå.

I føllge EUs transportkommissær ser det ikke ut til at kabotasjekjøringen blir sluppet fri i 2014, på tross av tidligere hint om det motsatte. Men for oss her på berget spiller det liten rolle hva som bestemmes, i og med at det er mange utenlandske aktører som blåser de allerede eksisterende reglene en lang marsj og kjører slik de selv vil. I Sverige avslørte kabotasje-appen at mange biler kjørte 30 – 50 turer før de kjørte ut av Sverige igjen og at det ble trikset med bilskilt underveis, for å unngå å bli tatt i kontroll.

Det ville være rimelig blåøyd å påstå at slikt ikke skjer i Norge. Flere ganger har det vært dokumentert juks, gjengpreget ulovlig adferd blant aktører fra Øst-Europa, samt ulykker og veiblokkering på grunn av for dårlig utstyr.

Myndighetene gjør ikke noe med disse problemene før de får dem i fanget, ferdig etterforsket og utredet. Dette er en jobb for dem av oss som har jobben ute på veien. Som treffer på ulovlig kjøring og ulovlige handlinger. Som tar ansvar og ringer politiet absolutt hver eneste bidige gang de ser ulovligheter.

Vi vil ikke oppfordre til borgervern og det slikt fører med seg. Men vi anbefaler at de som overnatter på felles rasteplasser deler døgnet opp i timesvakter og solidarisk passer på hverandre i den korte tiden det gjelder. Først ved å bli aktive, både ved å registrere, melde og vokte, kan vi gjøre noe med tyverier av diesel og last, samt med ulovlig kabotasjekjøring.

Så lenge ingen andre gjør noe med det, må vi gjøre det selv.

«Alle andre tenker bare på seg. Det er bare jeg som tenker på meg.»

Eller – sagt på en annen måte: Det som ikke rammer meg, gir jeg blanke i. Slike tanker kommer raskt når man ser hvordan NHO Logistikk & Transport (LT) stiller seg til kabotasjekjøringen her til lands. Ved å gå inn for at kabotasjekjøringen skal frislippes i 7 dager for den som kjører inn i landet med en utenlandsk doning, er intet mindre enn et nytt steg mot kroken på døra for norsk transportbransje. Enda verre – og mer patetisk – blir det når NHO LT begrunner forslaget med at «det vil forenkle kontrollen».

Norsk transportbransje, der frontsoldatene rapporerer om brudd på kabotasjeregler og vridde konkurranseforhold daglig, har i flere år bedt myndighetene om å anvende ressursene slik at man i det minste håndhever det regelverket for transport som faktisk gjelder her til lands. De gangene dette gjennomføres, slik man bl.a. har vært flnke til på Vestlandet, avslører man gjentatt brudd på kabotasjereglene. I kjølvannet avdekker man dessuten sosial dumping, brudd på kjøre- og hvileregler, manglende sikkerhetsutstyr, skjødesløs lastesikring, feil på kjøretøy og/eller henger, identitetsfusk – kort sagt viser kontrollene at det foregår et organisert angrep på de norske reglene. Hver dag. Over hele landet.

Skylden ligger dessverre svært ofte på norske transportbestillere. I jakten på minimale transportkostnader lukker de øynene for hvorfor transporten blir så billig, samt om prisen betinger brudd på regelverket. Østeuropeiske sjåfører tjener gjerne rundt 5.000 kroner måneden. De kjører blant annet for Blomquist Trucking, som har norske eiere (Posten og Bring), men som er registrert i Slovakia. Bruken av disse sjåførene, hentet hit til landet av to statlige bedrrifter, handler om sosial dumping. Det litauiske selskapet Dinotrans hyrer nå filippinske sjåfører til å ta kjøreoppdrag i Skandinavia. De kommer fra et land hvor de aldri har sett snø annet enn på bilder, og er vant til venstrekjøring.

Konkurranse er sunt og naturlig. Men bare hvis konkurransen skjer på like vilkår. Dumping av lønn, brudd på kabotasjereglene, brudd på kjøre- og hvilereglene (bl.a. ved å ta all søvn i bil), manglende bombetaling m.m. betyr en solid konkurransevridning i norske transportselskapers disfavør. Først ved å gjennomføre de kontrollene situasjonen krever, kan vi nærme oss reelt like vilkår i konkurransen. Ikke ved å lempe på reglene, slik NHO LT vil. NHO LT sier de representerer 9.000 medlemmer i bransjen. Kanskje ville det være på sin plass å gjøre noe som virkelig hjalp medlemmene til å kunne tjene penger på jobben sin, i stedet for å tilrettelegge kjøreveien mot NAV?

Hva er ståa for transport på bil i dag? Og blir det fri kabotasjekjøring i 2014???

Miljøbevegelsene har kommet for å bli – og takk for det; det er behov for noen som har fokus på hva som skjer med kloden vår. I tillegg utarbeider ulike deler av bevegelsen og statsforvaltningen nyttige statistikker og rapporter. Transport av gods på bil er tradisjonelt sett en av verstingene i diskusjonen om hva slags transportform som belaster miljøet mest. Setter vi oss ned og lager en slags oversikt, basert på at vi er i biltransportbransjen og kjenner den best, kan vi for eksempel komme med følgende innspill – og se gjerne noen av dem som spørsmål i denne sammenhengen:

– I følge Miljøstatus for Norge:

Fra 1990 til 2010 økte utslippene fra transportsektoren med 32 prosent. Veitrafikken, som er den største utslippskilden, har hatt en økning på 30 prosent. I 2010 økte utslippene fra veitrafikken med 2 prosent i forhold til året før, mens de totale utslippene fra transportsektoren økte med 5 prosent. Utslippene fra skipsfart og ikke-veigående mobile kilder økte mest, med henholdsvis 8 og 17 prosent.

I følge Inger Beate Hovi, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), har import med lastebil økt med 50 % fra 2000 til 2011, mens import med lastebiler registrert i øvrige land til sammenlik­ning har økt med 251 %. Hovi skriver i bladet Samferdsel nr. 3 2013 (sitater m.m. hentet fra nettutgaven) at man politisk har satset mye på at transport av gods skal overføres fra vei til bane. Resultatet – mye styrt av et elendig jernbanenett som gir liten forutsigbarhet for levering på rett tid – er det omvendte; gods på bane er tilbake på 2000-nivå.

Brannfakkel!
I artikkelen i Samferdsel – som for det meste dreier seg om utviklingen av gods på bane – slipper Hovi en for oss ukjent nyhet – sitat:
«Det er imidlertid ikke slik at alle faktorer trekker i retning økt konkurransekraft for jern­bane fremover. Den kanskje største trusselen er at det fra januar 2014 kanskje åpnes for fri kabotasjekjøring med lastebil i Norge. En sann­synlig konsekvens er økt konkurranse og redu­serte fraktpriser for langtransport.»
Vi har uthevet det mest interessante for oss i lastebilbransjen. Hvor har Hovi fått disse signalene fra? Når Finland og andre land i vår umiddelbare nærhet strammer inn på akkurat kabotasjekjøringen, er det jo spesielt at en såpass godt informert aktør som forskningslederen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) tar fri kabotasjekjøring i Norge fra 2014 som en sterk mulighet.

Vi fristes til å si som ungdommen sa for et par år siden: «Hva skjer’a, Bagheera?» Og håper svaret blir «Ingenting, Tingeling». Men følg med – dette kan bli litt for spennende…