Kriminell konkurransevridning fortsetter

Vi har sagt det før, og må visst si det igjen; kriminelle transportører som bevisst bryter norske lover og regler, benyttes fortsatt av norske transportkjøpere. Slike transportører må vel med rette antas heller ikke å følge de norske minstelønnsreglene. Kombinasjonen sosial dumping og til dels rimelig, utrangert transportmateriell fører – i dag som i fjor – til en farlig konkurransevridning til fordel for de kriminelle. Farlig, fordi dårlig og til dels utslitt materiell beviselig utgjør trafikkfare. Farlig, fordi vinnerne i konkurransen om transport av norske varer på norske veier så å si alltid blir den som kan levere lavest pris. Norske transportkjøpere har generelt vist seg å la lommeboken bestemme fremfor en kombinasjon av hjerte og hjerne. En slik kombinasjon ville bety at kjøperne ble med på å ta ansvar for norske arbeidsplasser og en oppegående norsk transportnæring. Slik markedet fungerer i dag, oppmuntrer norske transportkjøpere til sosial dumping og kriminell atferd for å vinne kontrakter.

Igjen er det øst-europeere som jukser

Gjennom den siste tidens storkontroller har det igjen vist seg at det er øst-europeerne som tyr til ulovlige midler for å vinne norske transportjobber. Nylig stoppet norske kontrollører en bulgarsk trekkvogn med makedonsk sjåfør og ny tysk tralle, på kontrollstasjonen på Svinesund. Resultatet ble kjøreforbud og pågripelse – totalt fikk ekvipasjen 17 tekniske anmerkninger, flere av dem vill gitt kjøreforbud alene. Som tungt.no skriver: «Tredje gearet gikk ikke inn. Videre manglet den brems på driven, fjærene var utslitt, giveren til skriveren var ikke plombert på gearkassa, toårs-kontrollen på skriveren gikk ut i 2010, ABS virket ikke og det var flere lekkasjer. For å nevne noe.» Dessuten hadde sjåføren forfalsket sertifikatet og gitt seg selv lov til å kjøre storbil. Han ble pågrepet og trekkvogna fikk låst klamp om hjulet.

Dette er forøvrig andre makedonske sjåfør som er stoppet med falsk førerkort i løpet av to uker. Makedoneren som ble stoppet ved Nybakk på E16, hadde i tillegg med seg et falsk bulgarsk pass – siden Makedonia ikke er medlem av EU, kunne han kjøre som bulgarer og slapp slik den ekstra godkjenningen EU krever av borgere fra land utenfor unionen.

Flere kontroller er det eneste som virker

Kriminelle aktører kjører ikke på rødt i tollen, oppgir ikke riktig kjøre- og hviletid, kobler fra ferdsskriver, skaffer seg diesel der den finnes, har forfalskede papirer og blåser i alt som heter kabotasjeregler. Dette er ikke en udokumentert påstand, men en klar trend som kontrollene har vist de siste årene. Den sosiale dumpingen er et resultat av at det norske markedet er attraktivt for den som jukser – og marginene er på juksernes side. Men økt satsing på kontroller er en gledelig utvikling, Uke 47 ble det kontrollert 1100 kjøretøy på grenseveiene i Hedmark. Det resulterte blant annet i 20 anmeldelser, 139 kjøreforbud og 244 gebyr for dårlige dekk eller manglende kjettinger. Først når de kriminelle transportørene opplever at risikoen for å bli tatt er høyere enn en eventuell gevinst, vil de finne andre arenaer å utfolde tjuvtriksene sine på.

Reklame