Nå vil EU slippe fri all kabotasje i Europa…

I en pressemelding har EUs transportpolitiske talsmann, Slim Kallas, uttrykt at for mye tomkjøring fører til at man må slippe fri kabotasjekjøringen i hele Europa.

På nettsidene sine skriver NHO TRansport følgende:

I en kommentar til Teknisk Ukeblad sier administrerende direktør i Norges lastebileierforbind (NLF), Geir Mo, seg enig i at dagens regler er for dårlige, men han mener det trengs en innstramming, ikke en liberalisering. Mo begrunner dette med at forskjellene i kostnadsnivå mellom øst og vest i Europa gjør det lønnsomt å kjøre med liten eller ingen last inn i Norge for å ta kabotasjeoppdrag her.

Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, er uenig i at det er et behov for endring av reglene. Han mener at det med en klargjøring av eksisterende regler kan fungere godt at utenlandske sjåfører kan kjøre tre turer i landet i løpet av de syv lovlige dagene. – Det er veldig omstridt hvor stort problemet med kabotasje er. Alle de utenlandske lastebilene vi ser på norske veier driver ikke med kabotasjekjøring, mange av dem driver med internasjonal transport, det er viktig å skille mellom de to transporttypene, sier han til tu.no.

NHO Transport er medlem av to internasjonale transportorganisasjoner og har jevnlig kontakt med søsterorganisasjoner i andre nord-europeiske land. – Vårt inntrykk er at Siim Kallas ikke er på bølgelengde med en del toneangivende EU-land i dette spørsmålet. Det har hele tiden vært uttrykt at man ikke kan liberalisere transportmarkedet ytterligere før lønns- og arbeidsvilkårene på tvers av EU er mer harmonisert. Dette tar lengre tid enn forventet, og EU må nok dermed innse at en ytterligere åpning på kabotasjesiden må avvente. Dette vil dermed neppe vil bli en realitet før man nærmer seg 2020, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Med andre ord: Slim Kallas har også tidligere propagandert for frislipp av kabotasjekjøring i Europa. Han har til nå ikke fått viljen sin, og vi som er i transportbransjen må sørge for å bygge opp nok argumenter til at han heller aldri får det. Unntaket måtte være når alle europeiske stater ligger på så å si samme tariffestede (og gjennomførte) lønn, at bompengebrikker finnes i alle tunge biler på norske veier, at SVV får midler til å fortsette intensive kontroller, samt at vi får innført krav om vinteropplæring for alle sjåfører som ankommer Norge i vinterhalvåret. Har vi glemt noe her…?

Reklame