Mye kan være gæernt her hjemme – men i Brasil…

I Brasil dør det over 57.000 mennesker i trafikken hvert år. Innstillingen til trafikksikkerhet og en svært gammel bilpark får mye av skylden. I at.no ble det lagt ut en video som viser hvordan lastebilsjåfører i Brasil bedriver «quebra de asas» (å brekke vinger). Oppskrift: Få doningen – med henger – opp i over 100 km/t, deretter gjør du brå utfall til venstre og høyre, slik at du får sleng på trekkvogn eller henger. Kult – eller…? Tallet på 57.000 drepte trafikanter kan nok godt skyldes en slik innstilling til bruk av rullende materiell – om du skjønner vår lett byråkratiske skrivemåte.

Se video av slik kjøring her.

Hva har vi så å slite med her på berget? Så langt vet vi ikke om noen som «brekker vinger», men vi har sett en del selvgjorte opptak fra utenlandske vogntog som har gjort veien utrygge med hasardiøse forbikjøringer. I tillegg har videoene dokumentert hastigheter som ikke er i nærheten verken av fartsgrenser eller «avpassing av farten etter forholdene». Nå som snøen (uventet???) har begynt å kle i alle fall de nordligste fylkene, er igjen historiene om vogntog som sperrer veier i lette oppoverbakker, avvisning av dårlig skodde ekvipasjer på grensen og bilder av grøfteparkerte kollegaer blitt daglig kost.

I flere intervjuer påpekes det at det ikke bare er utenlandske sjåfører som stoppes for ikke å være godt nok skodd, mangle kjettinger m.m. Vi er sikker på at dette medfører riktighet; hvorfor skulle norske tungbilførere være mer lovlydige enn resten av befolkningen? En time på veien etter mørkets frembrudd gir deg mer enn nok av enøyde banditter, manglende baklys og fraværende blinklysbruk – for å nevne noe. Og da snakker vi bare privatbiler. Det vi kanskje sliter mer med, er noe vi har «gnålt om» ganske ofte; de kriminelle utenlandske aktørene som stjeler diesel og kjettinger, blåser i å betale bompenger, ikke betaler ilagte bøter og gebyrer, kjører ulovlig i forhold til kabotasjereglene og – har vi fått dokumentet i det siste – kjøper nødvendige sertifikater på internett.

Transportbransjen kan egentlig ikke kreve så mye. Bransjen kan be om, anmode og interpellere. I tillegg mener vi at norske sjåfører kan sørge for å være de «frontsoldatene» de faktisk er. Ved å stille opp for hverandre når man er flere på usikrede overnattingsplasser, ved å anmelde og dokumentere alle lovbrudd man ser, ved å delta i Cabotagestudien, ved å sikre biler og hengere med alarmer…

Tenker man seg godt om, er det lite aktivitet som skal til fra hver enkelt, før man er mange med samme meninger og samme mål på veien.

Reklame