Når ikke myndighetene vil, får man gjøre det sjøl.

NLF har – sammen med sikkerhetsselskapet GS4 og IT-selskapet IDTec – utviklet en enhetlig alarm- og sikkerhetsløsning for beskyttelse av vogntog, lastebiler og bedrifter. Hovedhensikten med løsningen er å få bukt med dieseltyveriene som rir både transport-, anleggs- og landbruksnæringen som en mare – over hele landet.

For å snakke om transportnæringen, har 64% av våre kollegaer rapportert at de har opplevd dieseltyverier. Kun 43% finner det formålstjenlig å melde dette til politiet. Dette er ikke så underlig, da flere anmeldere har opplevd å få bekreftelse på anmeldelsen og henleggelse av saken i samme konvolutt. Politidirektoratet mente i 2012 at henleggelsesraten for dieseltyverier var på rundt 97 %…

Løsningen er altså et alarmsystem basert på sensorer som reagerer når uvedkommende prøver å tilegne seg diesel som ikke er deres. Både bevegelser og lyd fanges opp av systemet. I tillegg registerer en sensor på toppen av doningen kullos og branntilløp, mens fører er sikret mot gassing av en egen gassdetektor i førerhuset. I tillegg tilbyr systemet utvidete tjenester; kollisjons- eller bråbremsbevegelser, kamera som registrerer det som skjer i førerhuset, overfallsalarm, last-overvåking, m.m. Hjertet i alarmsystemet er en GPRS/GPS-enhet som kommuniserer direkte med alarmsentral.

Vi kan ikke annet enn å applaudere NLF og samarbeidspartnere med tiltaket. Nå mangler – igjen – bare at myndighetene endelig vier problemet med kriminalitet rettet mot transportbransjen, den oppmerksomheten det fortjener. Bransjen er attraktiv for skurker, siden den frakter enorme verdier. Hver  dag. Hele året.

Reklame