«Alle andre tenker bare på seg. Det er bare jeg som tenker på meg.»

Eller – sagt på en annen måte: Det som ikke rammer meg, gir jeg blanke i. Slike tanker kommer raskt når man ser hvordan NHO Logistikk & Transport (LT) stiller seg til kabotasjekjøringen her til lands. Ved å gå inn for at kabotasjekjøringen skal frislippes i 7 dager for den som kjører inn i landet med en utenlandsk doning, er intet mindre enn et nytt steg mot kroken på døra for norsk transportbransje. Enda verre – og mer patetisk – blir det når NHO LT begrunner forslaget med at «det vil forenkle kontrollen».

Norsk transportbransje, der frontsoldatene rapporerer om brudd på kabotasjeregler og vridde konkurranseforhold daglig, har i flere år bedt myndighetene om å anvende ressursene slik at man i det minste håndhever det regelverket for transport som faktisk gjelder her til lands. De gangene dette gjennomføres, slik man bl.a. har vært flnke til på Vestlandet, avslører man gjentatt brudd på kabotasjereglene. I kjølvannet avdekker man dessuten sosial dumping, brudd på kjøre- og hvileregler, manglende sikkerhetsutstyr, skjødesløs lastesikring, feil på kjøretøy og/eller henger, identitetsfusk – kort sagt viser kontrollene at det foregår et organisert angrep på de norske reglene. Hver dag. Over hele landet.

Skylden ligger dessverre svært ofte på norske transportbestillere. I jakten på minimale transportkostnader lukker de øynene for hvorfor transporten blir så billig, samt om prisen betinger brudd på regelverket. Østeuropeiske sjåfører tjener gjerne rundt 5.000 kroner måneden. De kjører blant annet for Blomquist Trucking, som har norske eiere (Posten og Bring), men som er registrert i Slovakia. Bruken av disse sjåførene, hentet hit til landet av to statlige bedrrifter, handler om sosial dumping. Det litauiske selskapet Dinotrans hyrer nå filippinske sjåfører til å ta kjøreoppdrag i Skandinavia. De kommer fra et land hvor de aldri har sett snø annet enn på bilder, og er vant til venstrekjøring.

Konkurranse er sunt og naturlig. Men bare hvis konkurransen skjer på like vilkår. Dumping av lønn, brudd på kabotasjereglene, brudd på kjøre- og hvilereglene (bl.a. ved å ta all søvn i bil), manglende bombetaling m.m. betyr en solid konkurransevridning i norske transportselskapers disfavør. Først ved å gjennomføre de kontrollene situasjonen krever, kan vi nærme oss reelt like vilkår i konkurransen. Ikke ved å lempe på reglene, slik NHO LT vil. NHO LT sier de representerer 9.000 medlemmer i bransjen. Kanskje ville det være på sin plass å gjøre noe som virkelig hjalp medlemmene til å kunne tjene penger på jobben sin, i stedet for å tilrettelegge kjøreveien mot NAV?

Reklame