Hva er ståa for transport på bil i dag? Og blir det fri kabotasjekjøring i 2014???

Miljøbevegelsene har kommet for å bli – og takk for det; det er behov for noen som har fokus på hva som skjer med kloden vår. I tillegg utarbeider ulike deler av bevegelsen og statsforvaltningen nyttige statistikker og rapporter. Transport av gods på bil er tradisjonelt sett en av verstingene i diskusjonen om hva slags transportform som belaster miljøet mest. Setter vi oss ned og lager en slags oversikt, basert på at vi er i biltransportbransjen og kjenner den best, kan vi for eksempel komme med følgende innspill – og se gjerne noen av dem som spørsmål i denne sammenhengen:

– I følge Miljøstatus for Norge:

Fra 1990 til 2010 økte utslippene fra transportsektoren med 32 prosent. Veitrafikken, som er den største utslippskilden, har hatt en økning på 30 prosent. I 2010 økte utslippene fra veitrafikken med 2 prosent i forhold til året før, mens de totale utslippene fra transportsektoren økte med 5 prosent. Utslippene fra skipsfart og ikke-veigående mobile kilder økte mest, med henholdsvis 8 og 17 prosent.

I følge Inger Beate Hovi, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), har import med lastebil økt med 50 % fra 2000 til 2011, mens import med lastebiler registrert i øvrige land til sammenlik­ning har økt med 251 %. Hovi skriver i bladet Samferdsel nr. 3 2013 (sitater m.m. hentet fra nettutgaven) at man politisk har satset mye på at transport av gods skal overføres fra vei til bane. Resultatet – mye styrt av et elendig jernbanenett som gir liten forutsigbarhet for levering på rett tid – er det omvendte; gods på bane er tilbake på 2000-nivå.

Brannfakkel!
I artikkelen i Samferdsel – som for det meste dreier seg om utviklingen av gods på bane – slipper Hovi en for oss ukjent nyhet – sitat:
«Det er imidlertid ikke slik at alle faktorer trekker i retning økt konkurransekraft for jern­bane fremover. Den kanskje største trusselen er at det fra januar 2014 kanskje åpnes for fri kabotasjekjøring med lastebil i Norge. En sann­synlig konsekvens er økt konkurranse og redu­serte fraktpriser for langtransport.»
Vi har uthevet det mest interessante for oss i lastebilbransjen. Hvor har Hovi fått disse signalene fra? Når Finland og andre land i vår umiddelbare nærhet strammer inn på akkurat kabotasjekjøringen, er det jo spesielt at en såpass godt informert aktør som forskningslederen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) tar fri kabotasjekjøring i Norge fra 2014 som en sterk mulighet.

Vi fristes til å si som ungdommen sa for et par år siden: «Hva skjer’a, Bagheera?» Og håper svaret blir «Ingenting, Tingeling». Men følg med – dette kan bli litt for spennende…

Reklame