Alle «gode» ting er 3. Eller…?

«God ting» 1
Konkurransevridningen tas i disse dager til nye høyder. Som du kan lese, både på vår egen nettside http://www.tsforumnorge.no og på tungt.no, har lavtlønnstruselen nådd nye høyder. Det latviske transportselskapet Dinotrans har begynt å fly inn filippinske sjåfører til å ratte deres 260 tungtrekkere. I følge selskapet er latviske (og antagelig andre øst-europeiske sjåfører) blitt for dyre å ha som ansatte. Filippinerne får 4 ukers opplæring i europeiske kjøre- og arbeidsforhold før de slippes ut på veien. Mange har stilt spørsmål ved sikkerheten når lite snøvante sjåfører kommer på norske vinterveier. Selv stiller vi spørsmål ved hva de nye lønningene gjør med norske transportbedrifters konkurranseevne…

«Gode ting» 2
Tyveriraidene er på solid opptur, i alle fall om du har diesel eller trailer i vokabular og på parkeringsplass. Tjueraddene slår seg gjennom bunnen på dieseltankene for å slippe unna alskens låser og alarmer – så får du reparasjonen på toppen av dieselregningen. Har du GPS-sporing av doningen din, må du sørge for å gjemme den godt – tidligere i år koblet tyvene rett og slett ut sporingsenheten da de var innom på østlandet og hentet seg nytt kjøretøy før de la seg på strak kurs sør- og østover.

«Gode ting» 3
Ulovlig kabotasje rammer i dag først og fremst utøvende transportør. I følge bl.a. NLF er det på tide at transportkjøper også får ansvar for å sjekke at transporten er lovlig. I den vanlige straffeloven er ordet at «heleren er like god som stjeleren». Vi synes det er på tide at dette også kommer til uttrykk når store og kjente norske foretak – gjerne med statlig eierskap – står ansvarlig for ulovlig kabotasjekjøring på egen jord. At vi synes slik oppførsel er skammelig, har vi vel allerede gjort klart i spaltene våre.

Reklame