Er norsk transportnæring problemet, eller er det Posten og Bring?

I året som gikk har vi blogget om problemene med ulovlig kabotasje. Gang på gang. Vi har interpellert både Vegdirektoratet om hvilke planer de har for å få bukt med problemet, samt Postens kommunikasjonsavdeling for å høre hvordan de stiller seg i kabotasjesakene Bring har pådratt seg. Vi har ikke fått svar fra noen av dem – det vil si; fra Posten fikk vi beskjed om at de skulle komme tilbake til saken. Vi venter fortsatt.
Posten Norge har etiske retningslinjer som de ofte viser til når de kommer i klem. Som de selv skriver under «Samfunnsansvar» på nettsidene sine: «Posten og Bring er en av Nordens største transport- og logistikkvirksomheter, og en viktig samfunnsaktør. I tillegg til å utføre Postens samfunnsoppdrag – å levere gode og rimelige posttjenester i hele Norge – tar konsernet samfunnsansvar. For Posten betyr samfunnsansvar å gjennomføre frivillige tiltak som ikke nødvendigvis fremmer kortsiktig lønnsomhet og som heller ikke er lov- eller konsesjonsbelagt.» Vi har uthevet setningen om kortsiktig lønnsomhet for å bringe på banen noe hele den norske transportnæringen ser på som et stort problem: En av Norges største og 100% statseide selskap med distribusjon som nøkkelområde har etablert en praksis der man leier inn utenlandske sjåfører fra bl.a. Tsjekkia og Polen via det deleide selskapet Blomqvist. Disse sjåførene lønnes 80 – 90% lavere enn norske sjåfører. Gå tilbake til den uthevede setningen, og se så hva informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten sier:
– Vi benytter utenlandske sjåfører der oppdraget gjør at dette er riktig og naturlig. For ikke mange år siden var det vanlig at internasjonale transporter ble kjørt av norske sjåfører. Nå har utenlandskregistrerte kjøretøyer og sjåfører tatt over det meste. Som Norges største logistikkonsern skal vi være fremst i rekken til å påse at vi overholder lover og regler, og sette høye krav til oss selv. Vi kan imidlertid ikke pålegge oss selv å operere med betydelige høyere kostnader enn nær sagt alle konkurrenter.

Posten og Bring klarer altså ikke å effektivisere bruken av norske transportselskaper slik at de kan konkurrere på norsk jord. Er det da de norske transportørene – som forøvrig benyttes av mange norske bransjer og aktører uten at disse «går på dunken» – som er problemet, eller er det Posten og Bring som er det? På Postens nettsider kan vi lese følgende om den vanskelige økonomiske situasjonen konsernet er i: Driftsresultat før engangseffekter og nedskrivninger var 719 mill. kroner hittil i år, som er 124 mill. kroner (21 %) høyere enn fjoråret.

Ja. Det ser svart ut. Men ikke for Posten. Ikke for Bring. Men for norsk transportnæring.

Reklame