Faren over – Sverige er igjen et åpent land

Fredag 10. februar kunne Aftenposten.no fortelle at norske lastebiler er for lange og for tunge til at de får krysse grensen mot Sverige. En avgjørelse i det svenske rettsapparatet ble tolket slik at bare lastebiler på maks 18,75 meter og maks 40 tonn kunne kjøre inn i Sverige. Svært mange norske og danske lastebiler er 19,5 meter lange. Denne standardlengden har blitt til for å forenkle container-behandlingen.

I dag har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd orientert ledende lastebil-instanser i Norge om at det igjen er fritt frem for «norske» og «danske» størrelser på lastebiler. Gjennom vedtaket formaliseres nå en ordning der biler som er over 18,75 meter lange, og som veier mer enn 40 tonn, kan tillates dersom de også er godkjent for transport innenlands i sine respektive hjemland.

Som det heter i orienteringen fra Elmsäter-Svärd:
«Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring av trafikförordningen, vilket gör att lastbilstransporterna över våra gränser åter kan fungera på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.»

Og det skulle vel bare mangle, for å si det slik.

Reklame