Snø, kjettinger, tidsforbruk og behovet for transport

«Heleren er like god som stjeleren» heter det i et nødrim-ordtak. Innen norsk transport betyr det at den som bestiller et transportoppdrag er like mye ansvarlig for at lover og regler overholdes under utførelsen av oppdraget, som transportselskapet og sjåføren. En sammenligning: Bestiller du en entreprenør for å bygge et hus, er du ansvarlig for at vedkommende betaler minimum tariff-festet lønn til de som jobber på huset ditt.

Vi vet at det offentlig eide selskapet Bring ble tatt for brudd på kabotasjereglene. At det til stadighet stoppes utenlandske vogntog som bryter kabotasjereglene. At hver gang det snør, står det trailere og spinner selv i de minste bakkene. På vg.no (http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10076416) kan du lese om hvordan to tsjekkiske vogntog prøvde å løse kjettingbehovet. Det største problemet er muligens ikke den – for oss – latterlige måten å løse friksjonsbehovet på, men heller det faktum at de hadde kjettinger ombord. De visste bare ikke hvordan de skulle bruke dem.

Norske idrettsarenaer har etter hvert fått mange hjertestartere – et nyttig tiltak, har det vist seg i praksis. Men en hjertestarter er ikke verdt noen ting uten skolert personell til å betjene den når behovet er akutt. Derfor har norsk idrett mange frivillige som har kompetanse på bruk av hjertestarter. Logikken bak er jo innlysende; for å ha noen som helst nytte av hjertestarteren, må noen vite hvordan den skal brukes. Akkurat som historien med tsjekkerne og kjettingene. De hadde kjettinger, men ikke kunnskap om hvordan de skulle bruke dem. Det får oss til å postulere følgende: Norske myndigheter må ikke bare sjekke at utenlandske vogntog har kjettinger ombord. De må i tillegg forvisse se om at sjåføren(e) vet hvordan de skal brukes. Naturligvis kommer vi til å bli møtt med argumentet om at man verken har tid eller pesonell til å ordne slikt i en travel hverdag. Spørsmålet er da bare om samfunnet har råd til at norske trafikanter blir stående i timelange køer hver gang det snør, bare fordi noen som er uvant med snø og is ikke vet hvordan de skal legge på kjettinger?

Reklame

Utenlandske vogntog kontrolleres endelig for vinterberedskapen

I bloggen vår har vi flere ganger tatt opp forhold vi vet medlemmene våre er opptatt av; alt fra dieseltyverier som til syvende og sist fører til konkurransevridning med utenlandske sjåfører som vinnerne, politiske lettvintløsninger på forutsette problemer, ulovlig kabotasjekjøring og utenlandske sjåførers manglende forberedelser til kjøring på norske vinterveier.

Vi skal ikke påstå at det er TS Forum Norge sin fortjeneste at man nå fra høyeste hold i Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen kunngjør full satsing på kontroll av tunge biler på vei inn i Kongeriket. Men alle som ytrer seg og har velfunderte innspill i debatten, har påvirkningskraft. Vi har vært inne på sidene til Statens Vegvesen og hentet ned en del tall om hvem som har blitt kontrollert, og hva resultatet av kontrollene har vært. Tallene gjelder altså for siste kvartal 2011 – og vi håper at satsingen fortsetter så lenge det er snø og is på veiene våre.

Siste kvartal i fjor kontrollerte Vegvesenet dekk- og vinterutrustning hos totalt 926 norske, 180 nordiske og 291 øst-europeiske vogntog. Slik ble resultatene:

  • For dårlige dekk: 43 norske, 14 nordiske og 51 øst-europeiske vogntog
  • Manglet kjetting: 25 norske, 5 nordiske og 18 øst-europeiske vogntog
  • Ilagt gebyr: 27 norske, 7 nordiske og 14 øst-europeiske vogntog
  • Kjøreforbud: 20 norske, 4 nordiske og 30 øst-europeiske vogntog

I tillegg kontrollerte Vegvesenet dekk- og vinterutrustning hos totalt 640 norske, 185 nordiske og 255 øst-europeiske tilhengere. Slik ble resultatene:

  • For dårlige dekk: 31 norske, 18 nordiske, 72 øst-europeiske tilhengere
  • Manglet kjetting: 15 norske, 5 nordiske, 15 øst-europeiske tilhengere
  • Ilagt gebyr: 14 norske, 4 nordiske, 10 øst-europeiske tilhengere
  • Kjøreforbud: 14 norske, 5 nordiske, 30 øst-europeiske tilhengere

Ingen ble anmeldt.

Om tungtrafikk, dieseldrift og Oslofjordtunnelen

Med fare for å bli sett på som enda en politikerklager, registreres at enda en gang er politikerne ute av stand til å forstå sammenhengen mellom flyt av varer (= biler), sikkerhet, forurensning og årstider. Sammensurium? Nei – ikke hvis man henter frem følgende: I Oslo har man registrert for høye verdier av bl.a. NOx-partikler i perioder med kaldt vær. Byråd for miljø, Ola Elvestuen (V), griper til forbudstanken og vil stanse så mye av dieselkjøringen som mulig, noe som  bl.a. fører til at alle som har kjøpt dieseldrevne privatbiler i og rundt hovedstaden, kan bli nektet kjøring de dagene forurensningen er spesielt høy. Nå skal ikke vi i transportnæringen mene for mye om slikt – vår jobb er jo å arbeide for transportørenes beste. Men når samme Elvestuen begynner å legge planer for tungtransporten i Oslo-området, er han bokstavelig talt på ville veier. Han ønsker umiddelbart å åpne Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy, i tillegg til å forby vogntog muligheten til å kjøre E18 gjennom byen. Brannen i Oslofjordtunnelen førte til at tunnelen ble stengt for tunge kjøretøy, og Statens Vegvesen har ikke til hensikt å åpne tunnelen for fullt før de har gjort ferdig sikkerhetstiltakene som så helt tydelig manglet da ulykken først var ute. Å sende trailere ut på veien rundt Oslo, ble også avslått umiddelbart – veinettet er så absolutt ikke dimensjonert for slik trafikk. Poenget er at jo raskere man får bilene gjennom byen, jo mindre forurensning legger de igjen. Hva med å sette i verk veiplanene i Oslopakke 3 før tiden og forsøke å fjerne i alle fall deler av problemet på den måten? Hva med å effektivisere rensetårnene i Operatunnelen? Hva med å benytte ekspertisen i transportsentralene i området og legge nye logistikkløsninger som effektiviserer varefrakten i hele regionen?

For eksempel?

Vinter + vogntog = problemer. Eller …?

I flere aviser står det i dag spaltemetere om et årlig tilbakevendende problem; utenlandske vogntog som er for dårlig skodd for det hvite underlaget. Merkelig, egentlig, kan det være nytt for noen at det snør i Norge om vinteren?

Nå har NAF krevet at utenlandske vogntog skal og må kontrolleres på grensen. Som flere kommentarer peker på, hjelper det lite å kontrollere at en trailer har kjettinger hvis man ikke samtidig sjekker at sjåføren vet hvordan de skal brukes. Når man har åpnet for rumenske og bulgarske vogntog på norske veier (neida, vi skal ikke snakke kabotasje denne gangen), er situasjonen om mulig blitt enda verre enn før. Ikke fordi de nødvendigvis er dårligere sjåfører eller har dårligere redskap – men vinterdekk og kjetting er vel ikke akkurat de oftest forekommende ordene på disse språkene?

I følge Vegtrafikkloven skal du være skodd etter forholdene. Er du ikke det som profesjonell sjåfør, bør du få svi, etter vår mening. Når man, som i går, klarer å lamme hele hovedstadstrafikken midt i ettermiddagsrushet, er vel grensen nådd for mange. Spør f.eks. de som brukte gode 2,5 timer fra Tåsen til Skullerud …

Blir transportnæringen til slutt som sjømannsyrket?

I helgen kunne vi lese i VG om en svensk sjåfør som fikk halvert boten for dårlige bremser på vogntoget sitt – fordi han var svensk… Dette er bare enda en sak som føyer seg pent inn i rekken av  myndighetenes stemoderlige behandling av transportbransjen. Hvis ikke reglene faktisk håndheves likt for alle aktører i vårt marked, faller til slutt norsk transportbransje sammen på grunn av for dårlig inntjening, knallharde krav til drift og hyppige kontroller der ikke alltid resultatet stemmer med regeleverket, for å si det slik. Dessverre er det en holdning hos flere kontrollører av norske vogntog at det er fullt mulig å utvise skjønn i forhold til de reglene som finnes. De kan være så ubetydelige saker som ekstra, små LED-lys for å ha bedre kontroll med bilens plassering på veien – resultatet KAN bli avskilting og bot. Men det avhenger av hvor i landet du er, og hvem som kontrollerer vogna di. I overskriften viser vi til sjømannsyrket, og de fleste har vel fått med seg hvordan det gikk med landets stolthet; Den Norske Sjømann? Forskjellsbehandling og et presset lønnsnivå førte til at vi i dag kun har enkelte offiserer på norske båter i utenlandsfart.

Skal det faktisk måtte ende slik med norske transportører, også?

Blir 2012 året vi får ønsket søkelys på kabotasjekjøringen?

TS Forum Norge har tidligere skrevet om kabotasjeproblemet både på egne sider og i blogg-form. Deler av myndighetene – og spesielt kontrollerende myndigheter på Vestlandet – skal ha ros for at de ser problemet og faktisk gjør noe med det. For et problem – det er den ulovlige kabotasjekjøringen.
I følge NLFs nettsider ble det senest tirsdag 20. desember avdekket flere nye tilfeller av ulovlig kabotasjekjøring. To litauisk registrerte vogntog ble stoppet i hver sin kontroll på Vestlandet tirsdag. Både sjåførene og firmaet ble anmeldt for ulovlig kabotasje. NLF mener det ikke er tilstrekkelig å anmelde sjåfør og transportforetaket.
– Oppdragsgiver har også et straffeansvar i slike saker, og nå må kontrollmyndigheten også forfølge disse, påpeker Robert Aksnes, juridisk direktør i NLF.Tirsdag var det også kontroll ved den nye vegstasjonen på Minnesund, der blant annet et danskeid vogntog, registrert i Slovenia, ble stoppet.
– Sjåføren kunne ikke dokumentere inngående transport, opplyser Edgar Kristiansen, kontrolleder i Statens vegvesen, til NLF. Følgelig ble han bedt om å sette fra seg lasten og kjøre tom ut av Norge. Sjåføren var på oppdrag fra LS Intertank, som er en av NLFs medlemmer. Administrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni, har bedt om en orientering om situasjonen som ledet til at et av selskapets vogntog ble stoppet tirsdag. Samtidig ber han om en redegjørelse om hva bedriften vil gjøre for å etterleve gjeldende kabotasjeregelverk.