Kabotasje eller sabotasje?

De siste ukene har diskusjonen gått høyt om kabotasjekjøringen i Norge – mye på grunn av at Vegvesenet på Voss tok to utenlandske sjåfører som kjørte ulovlig for Postens selskap Bring. Samferdselsstatsråd Kleppa har nå bedt Posten og Bring om en redegjørelse for hva som egentlig har skjedd i denne saken.

Siste nytt er en reportasje på TV2 der både Vegvesenet og NLF uttaler seg om dette forholdet. Fra NLFs side hevdes det at man har merket økt pågang fra Bring for kjøring med norske selskaper etter at de to utenlandske sjåførene ble tatt. Det skal også ha blitt sendt ut mobilmeldinger etter mer kjørehjelp fordi saken har medført et akutt kapasitetsproblem for Bring.

Når selv statlige selskaper jukser med transportene sine – selv om de forsøker å legge skylden på et «mellomliggende» transportselskap – understreker det bare at det er transportkjøperen som er ansvarlig for eventuelle lovbrudd. Dette har vi forøvrig skrevet om på TS Forums nettsider. Spørsmålet er derfor etter hvert om kontrollene – der Vegvesenet på Vestlandet har gått i bresjen – må økes for at norsk transportbransje skal få de oppdragene den trenger for at bransjen skal overleve. Mye tyder på det…

Reklame